Síobhra Aiken – Idir Chamáin

Síobhra Aiken ag plé a leabhair nua Spiritual Wounds, a chíorann na bealaí a chuaigh rannpáirtithe i gCogadh Cathartha na hÉireann i ngleic lena scéalta a insint. Síobhra Aiken discusses her new book Spiritual Wounds, which looks at how participants in the Irish Civil War grappled with telling their stories. Subtitled.