Idir Chamáin 03: Seán Mac Goill

Comhrá leis an ailtire Seán Mac Goill ar an obair a rinne sé ar thograí forbartha pobail in iarthar Bhéal Feirste ar nós atógáil Shráid Bombay agus na comharchumainn tionsclaíocha i mBaile Uí Mhurchú.

A discussion with architect Seán Mac Goill on the work he did on community development projects in west Belfast such as the rebuilding of Bombay Street and the industrial co-operatives in Ballymurphy.