An Ghaelscolaíocht – Idir Chamáin

Labhraíonn Ciarán Mac Giolla Bhéin, Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta, faoin fhás atá tagtha ar an earnáil le blianta beaga anuas agus na dúshláin os a comhair.

Ciarán Mac Giolla Bhéin, CEO of the Council for Irish-Medium Education, talks about the growth of the sector in recent years and the challenges facing it.