Current Job Vacancies at NVTV

Trainee Assistant Producer

NVTV is seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer. This position will be part supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

This full-time training position (November 2018 – October 2019) will be based at NVTV, Belfast’s local television station and the trainee will develop their skills in all areas of production whilst working across a range of content.   The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme.

Trainees must have fluent Irish and at least one year of practical experience in television production.

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines: Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law.

This is a great opportunity to join an industry which holds excellent employment prospects.

Salary: £18,000

To apply, please send a CV and cover letter in Irish and English outlining how you meet the criteria and why you want the position via post or email. Please note that you will receive a receipt for your application.

Application deadline: 5 pm, Wednesday October 31st, 2018

Please note that interviews will be held on Thursday, November 8th 2018

For further information and/or to apply please contact: Marilyn Hyndman, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF. Tel: 028 9024 5495. Email: feedback@nvtv.co.uk 

Post Mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint Ar Fáil

Tá NVTV ag cuardach iarratais ó dhaoine le Gaeilge líofa, le, ar a laghad, taithí bliana faighte acu i leiriúcháin teilifíse don phost mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint. Is deis é seo lena dtacaíonn an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Post oiliúna lán-aimseartha a bhéas ann (Samhain 2018 – Deireadh Fómhair 2019) lonnaithe ag NVTV, stáisiún áitiúil teilifíse Béal Feirste agus beidh deis ag an oiliúnaí a scileanna a fhorbairt in achan ghné de leiriúchán agus iad ag obair ar réimse leathan d’ábhar. Má thagann críoch rathúil leis an scéim bliana tá an féidearthacht ann go mbeidh síneadh bliana curtha leis.

Ní mór d’iarratasóirí Gaeilge líofa a bheith acu agus ar a laghad bliain de thaithí phraiticiúil acu ag obair i léiriúcháin teilifíse.

Tabharfar tosaíocht don té a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu sna disciplíní seo a leanas: Gaeilge, Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, Dlí.

Is deis fostaíochta iontach é seo le bheith mar pháirt d’earnáil le neart ionchais fostaíochta.

Tuarastal: £18,000.Le hiarratas a dhéanamh seol CV agus litir chlúdaigh trí Ghaeilge agus Béarla ag míniú an dóigh a shásaíonn tú na critéir agus an fáth ar mhaith leat an post. Seol le ríomhphost nó sa phost é. Mar eolas, gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarratas.

Spriocdháta: 5in, Dé Céadaoin 31ú Deireadh Fómhair 2018.

Mar eolas, beidh na hagallaimh ar siúl Déardaoin 8ú Samhain 2018.

I gcomhair tuilleadh eolais agus/nó le hiarratas a chuir isteach téigh i dteagmháil le: Marilyn Hyndman, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF. Fón: 028 9024 5495. Ríomhphost: feedback@nvtv.co.uk