Ó Líofa go Lá Dearg

Mar a chuir giorrú ar sparánachtaí Gaeltachta Líofa borradh faoin fheachtas ar son Acht Gaeilge.

How a cut to the small Líofa Gaeltacht bursary scheme reinvigorated the campaign for an Irish Language Act.