An Cheathrú Ghaeltachta – Idir Chamáin 04

Comhrá le Jake Mac Siacais agus Colma McKee ar infheistíocht chaipitil sa Cheathrú Ghaeltachta agus na deiseanna oideachais agus fostaíochta a bhfuil á gcruthú sa cheantar.

Discussion with Jake Mac Siacais and Colma McKeeon on recent capital investment in the Gaeltacht Quarter and the educational and employment opportunities being created in the area. In Irish with subtitles.